ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαμόρφωση και εξοπλισμός του ΕΚΟΔΗ, μιας Δομής που θα αποτελεί έναν πολύ ορατό τοπικό επιταχυντή, ο οποίος θα ενδυναμώνει δυνητικούς κυκλικούς επιχειρηματίες της ομάδας – στόχου και θα εμπνέει πολίτες,

Δημιουργία του «Ψηφιακού κυκλικού χώρου», που αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία υλοποίησης του έργου (σε μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας) για την παραγωγική διάταξη των μονάδων στην περιοχή, την ενεργειακή τους κατανάλωση

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενεργειών προσαρμοσμένων στα μέλη της ομάδας – στόχου, προκειμένου αυτά να αποκτήσουν επιχειρησιακή ικανότητα στο πλαίσιο της συνεργατικής και κυκλικής οικονομίας

Δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης για την υλοποίηση του έργο

1.Εκδήλωση Δικτύωσης Σχολεία:

Τη Δευτέρα 14.11.2022, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ» η 2η Εκδήλωση Δικτύωσης στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστόλου» που βρίσκεται στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.  

Προκειμένου οι μαθητές να μπορούν να λειτουργήσουν ως κυκλικοί επιχειρηματίες είναι απαραίτητο να εφοδιαστούν από τώρα με τις κατάλληλες γνώσεις και πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθηνά Αμπατζίδη, Επιστημονική Υπεύθυνη από την πλευρά του ΚΕΑΝ, παρουσίασε στην 2η Εκδήλωση Δικτύωσης την έννοια της κυκλικής οικονομίας και τις δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου ΕΚΟΔΗ. Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση του Οδηγού Καλών Πρακτικών (e-HandBook) και πως μπορούν οι μαθητές με την καθοδήγηση των δασκάλων να το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητα τους και στο περιβάλλον του σχολείου, καθώς και των δυνατοτήτων που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή (3d Printer) στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό δηλ. την επισκευή συντήρηση ή αξιοποίηση ανταλλακτικών σε ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά κ.α., στην επιπλοποιία για την επισκευή, συντήρηση ή αξιοποίηση υπαρχόντων εξαρτημάτων και εκ νέου κατασκευές. Επιπλέον, η Δέσποινα Αϊβατζίδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας Δήμου Ηρακλείου και Υπεύθυνη Έργου από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου,  κάλεσε τους μαθητές και δασκάλους να συμμετέχουν στη συλλογή ρευμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης για την ενίσχυση του σκοπού του έργου. Τέλος, ανέφερε τον προγραμματισμό οργάνωσης κυκλικών εργαστηρίων για μαθητές των σχολείων με σκοπό την εκπαίδευσή τους στη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή και τη δημιουργία νέων κυκλικών προϊόντων. 

 

Συνολικά 112 μαθητές και 7 δάσκαλοι από σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν στην 2η Εκδήλωση Δικτύωσης.

 

Στόχος της 2ης Εκδήλωσης Δικτύωσης είναι η διάδοση των στόχων, σκοπών και αποτελεσμάτων του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης και η ευαισθητοποίηση των μαθητών, δασκάλων και ενδιαφερόμενων μερών για τα οφέλη από την κυκλική και συνεργατική οικονομία. Επίσης, η σύμπλεξη των συμπραττόντων φορέων για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προτεινόμενου έργου καθώς και η παρουσίαση του Επιταχυντή Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ και η ανάδειξη της σημασίας του για την τοπική κοινωνία.  

2.Τελική Εκδήλωση:

Την Παρασκευή 31.10.2022, πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του έργου «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ» η Τελική Εκδήλωση του έργου στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστόλου» στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμό ο Σταύρος Μηλιώνης, πρόεδρος του ΚΕΑΝ και Υπεύθυνος Έργου από την πλευρά του ΚΕΑΝ, η Δέσποινα Αϊβατζίδου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας Δήμου Ηρακλείου και Υπεύθυνη Έργου από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου, και η Ζωή Γαϊτανάρου, Ειδική Διαχείρισης Αποβλήτων και εκπρόσωπος του Πράσινου Ταμείου. Στη συνέχεια, η Αθηνά Αμπατζίδη, επιστημονική υπεύθυνη του έργου από το ΚΕΑΝ, παρουσίασε το έργο «Επιταχυντής Κυκλική Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου-ΕΚΟΔΗ», τις εκπαιδευτικές δράσεις και τα αποτελέσματα που παρήχθησαν κατά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν προοπτικές σύνδεσης του ΕΚΟΔΗ με άλλες δράσεις και ενέργειες που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου. Τέλος,  η Δέσποινα Αϊβατζίδου ανέφερε την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στα σχολεία του Δήμου Ηρακλείου και τη συμμετοχή των παιδιών στη συλλογή ρευμάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης για την ενίσχυση του σκοπού του έργου, καθώς και την οργάνωση κυκλικών εργαστηρίων για παιδιά και εφήβους όπου θα εκπαιδεύονται στη χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή και τη δημιουργία νέων κυκλικών προϊόντων.

Συνολικά 50 άτομα από ενδιαφερόμενα μέρη και ωφελούμενους  του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής  (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους στα βασικά αγαθά) συμμετείχαν στην Τελική Εκδήλωση.

Στόχος της Τελικής Εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δράσεων και αποτελεσμάτων και η διάδοση των στόχων και σκοπών του έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης και η ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών για τα οφέλη από την κυκλική και συνεργατική οικονομία. Επίσης, η σύμπλεξη των συμπραττόντων φορέων για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του προτεινόμενου έργου καθώς και η παρουσίαση του Επιταχυντή Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ και η ανάδειξη της σημασίας του για την τοπική κοινωνία.

3. Εκπαιδευτική Εξόρμηση:

Την Πέμπτη 20.10.2022, στο πλαίσιο του έργου «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ» πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Θεματική Εξόρμηση στο χώρο φιλοξενίας του ΕΚΟΔΗ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηρακλείου.

Προκειμένου τα μέλη της ομάδας στόχου να μπορούν να λειτουργήσουν ως κυκλικοί επιχειρηματίες είναι απαραίτητο να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό, η υπεύθυνη της δράσης παρουσίασε στην Εκπαιδευτική Θεματική Εξόρμηση δραστηριότητες για την κυκλική οικονομία και τις δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν με την χρήση του Τρισδιάστατου Εκτυπωτή (3d Printer). Συγκεκριμένα έγινε παρουσίαση των δυνατοτήτων που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση του τρισδιάστατου εκτυπωτή στον ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό δηλ. την επισκευή, συντήρηση ή αξιοποίηση ανταλλακτικών σε ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά κ.α., στην επιπλοποιία για την επισκευή, συντήρηση ή αξιοποίηση υπαρχόντων εξαρτημάτων και εκ νέου κατασκευές.

Συνολικά 30 ωφελούμενοι του κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής  (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή/και ανιθαγενών, καθώς και οι δικαιούχοι / αιτούντες διεθνούς προστασίας) που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του στα βασικά αγαθά) συμμετείχαν στην Εκπαιδευτική Θεματική Εξόρμηση.

Στόχος της δράσης είναι να ενημερωθούν τα μέλη της ομάδας – στόχου για τις δυνατότητες που μπορούν να προκύψουν από την ανάπτυξη κυκλικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τη δημιουργία των πρώτων κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών. Με το πέρας της Εκπαιδευτικής Θεματικής Εξόρμησης τα μέλη της ομάδας – στόχου ενίσχυσαν την ικανότητά τους να επιχειρήσουν στο πλαίσιο της κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση υλικών, στη βελτίωση της δυνατότητας επιδιόρθωσης των προϊόντων, της αντοχής, της ανακυκλωσιμότητας και διασφάλισης της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών.

Τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών ενεργειών θα παρουσιαστούν στην τελική τους μορφή σε ειδική εκδήλωση, ανοικτή στο ευρύ κοινό και με τη συμμετοχή της επιστημονικής ομάδας του έργου και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, με σκοπό να διασαφηνιστεί ο ρόλος των μελών της ομάδας – στόχου και η επικοινωνία του συνδυασμού συνεργατικών και κυκλικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής αναφοράς.