ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Contact Information

KEAN-Cell of Alternative Youth Activities - Greece

Tο ΚΕΑN είναι ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος Νέων που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Αγωνίζεται για τη δημοκρατία, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Νέων στην Εργασία στο περιβάλλον στη ποιότητα ζωής στην Κοινωνική Απελευθέρωση, στα πλαίσια μιας σύγχρονης δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας.

Το ΚΕΑΝ, ως Σωματείο έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του τρόπου ζωής νέων και την ουσιαστική εξοικείωσή τους με τα ιδεώδη της δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας και η προώθηση της ιδέας μιας καλύτερα οργανωμένης κοινωνίας με σεβασμό στον άνθρωπο και την φύση. Κατά συνέπεια, η συνεργασία με φορείς που αναπτύσσουν καθημερινή δράση στα θέματα περιβάλλοντος, με έμφαση στη διάσταση της κυκλικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον φορέα.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό είναι η δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της Συνεργατικής και Κυκλικής Οικονομίας καθώς και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων του σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.