ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Έργο «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ» με δικαιούχο το ΚΕΑΝ και συνδικαιούχο τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής,  χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, ως ενταγμένο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2021», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020»

Σκοπός του έργου «Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ» είναι η δημιουργία και ενίσχυση οργανικών συνδέσεων μεταξύ της Συνεργατικής και Κυκλικής Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγεται μια καινοτόμος διαδικασία συνδυαστικής αξιοποίησης της χρήσης εσωτερικού κλειστού χώρου και της επεξεργασίας επαναχρησιμοποιούμενων και ανακυκλώσιμων υλικών, που θα εφαρμοστεί στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Τη διαδικασία θα εφαρμόσουν τα μέλη της ομάδας – στόχου, που είναι οι 845 ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο που λειτουργεί η δομή, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους στα βασικά αγαθά), καλλιεργώντας τις απαραίτητες δεξιότητες. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός πλέγματος Δράσεων, προκειμένου τα μέλη της ομάδας – στόχου να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την λειτουργία του ΕΚΟΔΗ τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση του έργου.